مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی وینیسیوس جونیور

چگونه رئال مادرید به مشتری اول ستاره‌های برزیلی تبدیل شد

داستان یک درخشش؛ چگونه وینیسیوس به ستاره رئالِ آنچلوتی تبدیل شد

چرا رویارویی وینیسیوس- الکساندر آرنولد کلیدی‌ترین دوئل فینال چمپیونزلیگ است؟

وینیسیوس جونیور می‌درخشد؛ پسربچه گوشی را کنار گذاشت!