مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی کیکه ستین

آنالیز دیدار بارسلونا-بایرن مونیخ؛ چگونه فلیک کاتالان‌ها را آچمز کرد

بارسا، تحقیر شده و خسته؛ وقت تغییر همین حالاست

بحران در هیئت مدیره، مشکلات مالی و تاثیر مسی؛ چه بر سر بارسا آمده؟