مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی بوردو

چگونه بوردو با زیدان، لیزارازو و دوگاری، سقوط میلان را رقم زد