مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی استیون جرارد

60 اسطوره تاریخ لیگ برتر؛ استیون جرارد (8)

موفقیت جرارد در رنجرز؛ استیوی نباید اشتباه سونس را تکرار کند

شماره پیراهن‌های تاریخی: شماره 8، جایی بین دو محوطه جریمه

ماه پرهیاهو در بادن‌بادن؛ WAGs باعث ناکامی انگلیس 2006 شد؟