مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی یوونتوس، آندره‌آ پیرلو،

چرا یوونتوسِ پیرلو در دراگائو حریف پورتو نشد؟

چگونه یوونتوس بار دیگر به تیمی شکست‌ناپذیر تبدیل شد