مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی یولیان ناگلزمان

چگونه توخل و ناگلزمان چشم‌انداز مربیگری در آلمان را تغییر دادند

آنالیز دیدار لایپزیش- اتلتیکو مادرید؛ چگونه یک جابجایی، تیم سیمئونه را زمین‌گیر کرد

مصاحبه با یولیان ناگلزمان؛ مربی‌ای که در خواب هم بر سر بازیکنانش داد می‌زند!

چگونه ناگلزمان به جذاب‌ترین مربی جوان اروپا تبدیل شد