مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی کافو

شماره پیراهن‌های تاریخی؛ شماره 2، تو یک مدافع راست هستی!

چگونه کافو و روبرتو کارلوس به سمبل مدافعان کناری تبدیل شدند