مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی کارلو آنچلوتی

بعد از ناکامی در بایرن و ناپولی؛ آنچلوتی در اورتون رستگار می‌شود؟

تحلیل وین رونی از اورتونِ آنچلوتی؛ شاید معجزه لستر تکرار شود

چگونه آنچلوتی، خامس را متقاعد کرد که به گودیسون‌پارک برود

آنالیز دربی مرسی‌ساید؛ چرا لیورپول نتوانست اورتون را شکست بدهد؟

چگونه بازی در یووه، زیدان را برای مربیگری رئال آماده کرد