مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی کارلو آنچلوتی

چگونه آنچلوتی، خامس را متقاعد کرد که به گودیسون‌پارک برود

آنالیز دربی مرسی‌ساید؛ چرا لیورپول نتوانست اورتون را شکست بدهد؟

چگونه بازی در یووه، زیدان را برای مربیگری رئال آماده کرد