مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی پزشکی‌ورزشی

تغذیه مناسب برای فوتبالیست‌ها؛ بگو کجا بازی می‌کنی تا بگم چی بخوری!

در تست‌های پزشکی چه اتفاقی رخ می‌دهد و چرا بعضی بازیکنان در آن رد می‌شوند؟

فوتبال علیه آلزایمر؛ چگونه خاطرات فوتبالی به بیماران کمک می‌کند؟

نگاهی دقیق‌تر به یک کابوس؛ چرا فوتبالیست‌ها، “صلیبی” پاره می‌کنند؟