مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی پاتریک ویرا

 چرا پاتریک ویرا از نیس اخراج شد و چه در انتظار او است؟

شماره‌ پیراهن‌های تاریخی؛ شماره 4، دست به دست بین مدافعان و هافبک‌ها