مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی هلموت دوکادام

 مردی که قهرمانیِ اروپا را از بارسا گرفت؛ هلموت دوکادام، قهرمان سویل