مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی نیمار،

برای قهرمانی در چمپیونزلیگ؛ پی‌اس‌جی باید مسئله نیمار را حل کند