مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی نقل و انتقالات

سوال مهم  نقل و انتقالاتی؛ چرا “مبلغ انتقال” و “ارزش بازیکن” یکسان نیستند؟

چگونه فابریتزیو رومانو به “پیامبر بازار نقل و انتقالات” تبدیل شد

چرا فیفا قوانین نقل و انتقالات قرضی را تغییر داد؟

تحلیل بازار نقل و انتقالات؛ چگونه شیوع کرونا شیوه هزینه باشگاه‌ها را تغییر داد