مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی مسوت اوزیل

اوزیل در فنرباغچه؛ تو الماس می‌شوی یا خاک؟

نگاهی به هفت سال و نیم اوزیل در آرسنال؛ شاید بهتر بود او را نمی‌خریدند!

آیا پست شماره 10 در فوتبال از بین رفته است؟

مسوت اوزیل؛ چهره یک قربانی همیشگی