مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی مربیگری

یک پروسه پیچیده؛ مربیان چگونه شغل جدیدشان را پیدا می‌کنند؟

بازخوانی یک دیدار تاریخی؛ شبی که مورینیو، نوکمپ را ساکت کرد

توشاک و دستورالعملی که از شنکلی گرفت؛ چالش‌های یک مربی جوان

چگونه تحلیل داده‌ها به باشگاه‌ها کمک کرد بهتر خرید کنند

آنالیز: خط حمله؟ نه؛ خط دفاع، سیتی را قهرمان لیگ برتر کرد

سیمئونه از مربیگری می‌گوید؛ انجام دادن ماموریت غیرممکن

سوال برای مربی‌ها در روزهای کرونا؛ مارتون بوکووی چه کرد؟

فرمول فرگوسن؛ رازهای یک مدیر موفق از زبان سرالکس

درباره گِگِن‌پرسینگ؛ چگونه پپ و کلوپ یک تاکتیک قدیمی را به اوج رساندند

در کلاس درس “اشپاکو”؛ استانکو از فوتبال می‌گوید