مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی ماینتس

یورگن کلوپ؛ نابغه‌ای که رویاها را به واقعیت تبدیل کرد

هفت خان کلوپ شدن؛ پسرک جنگل سیاه چگونه یک مربی در کلاس جهانی شد

نگاهی به بازنشستگی آندره شورله؛ وقتی قهرمانی جهان، زندگی را تیره و تار می‌کند

کلوپ به شما می‌گوید؛ فوتبال مسئله مرگ و زندگی نیست