مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی مارسلو بیلسا

اسطوره بیلسا در لیگ‌برتر با اینها شکل گرفت؛ سطل و نیم‌خیز نشستن!

نگاهی به شرایط تیم‌های لیگ برتر برای فصل 21-2020: لیدز یونایتد

آنالیز تاکتیکی: بیلسا چگونه لیدز را لیگ برتری کرد

16 سال پرتب و تاب؛ برای بازگشت به لیگ برتر، چه بر لیدزیونایتد گذشت؟

دوراهی بزرگ بیلسا؛ به دنبال موفقیت باشیم یا خوشحالی؟

بهترین مربیان تاریخ به انتخاب فورفورتو؛ 71 تا 80