مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی ماتیس دلیخت

آیا دلیخت آماده رهبری خط دفاعی یوونتوس است؟