مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی لیدز یونایتد

چرا تحصیلات دانشگاهی باعث بهتر شدن مربیان می‌شود

نقل و انتقالات بارسلونا؛ آیا آبی و اناری‌ها پولی برای خرج کردن دارند؟

60 اسطوره تاریخ لیگ برتر؛ ریو فردیناند (11)

اسطوره بیلسا در لیگ‌برتر با اینها شکل گرفت؛ سطل و نیم‌خیز نشستن!

چرا حکومتِ نظامی آرژانتین مانع انتقال مارادونا به انگلیس شد؟

نگاهی به شرایط تیم‌های لیگ برتر برای فصل 21-2020: لیدز یونایتد

آنالیز تاکتیکی: بیلسا چگونه لیدز را لیگ برتری کرد

16 سال پرتب و تاب؛ برای بازگشت به لیگ برتر، چه بر لیدزیونایتد گذشت؟