مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی فیورنتینا

دوشان ولاهوویچ؛ پسری که پزشکی را رها کرد تا مهاجمی در کلاس جهانی شود

فیورنتینا رو به ناکجاآباد؛ روزهای خوب برمی‌گردد؟

شروع کم‌رمق پراندلی در فیورنتینا؛ وقتی فقط عشق کافی نیست

چرا تصمیم فیورنتینا برای اخراج یاکینی درست بود

چرا در ایتالیا ورزشگاه جدید ساخته نمی‌شود؟

امپراطور با شما حرف می‌زند؛ ناگفته‌های فاتح تریم از ترکیه و گالاتاسرای