مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی فرهاد مشیری

نگاهی به 5 سال حضور فرهاد مشیری در اورتون؛ 500 میلیون پوند هزینه، بدون استراتژی

چگونه آنچلوتی، خامس را متقاعد کرد که به گودیسون‌پارک برود