مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی علی دایی،

 چرا رسیدن به رکورد علی دایی نباید برای رونالدو خیلی مهم باشد