مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی عربستان سعودی

‌یک راه طولانی؛ چرا میزبانی عربستان در جام جهانی غیرمنتظره نیست؟

پارادوکس شیرر یا چرا دنیای فوتبال به جنگ یمن اهمیت نمی‌دهد؟

یادداشت جِیمی کاراگر؛ نیوکاسل را سرزنش نکنید، تنها راه قهرمانی همین است

چرا لیگ برتر اجازه فروش نیوکاسل به عربستانی‌ها را صادر کرد؟

چرا نیوکاسل به عربستانی‌ها فروخته نشد؟