مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی سسک فابرگاس

نسل 87؛ وقتی لاماسیا با مسی، پیکه و فابرگاس به اوج رسید

شماره‌ پیراهن‌های تاریخی؛ شماره 4، دست به دست بین مدافعان و هافبک‌ها