مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی زین‌الدین زیدان

شکست مقابل والنسیا چه درس‌هایی برای زیدان داشت؟

تابستان عجیب رئالی‌ها؛ 16 خروجی و هیچ خرید جدید

چگونه بازی در یووه، زیدان را برای مربیگری رئال آماده کرد

آنالیز فنی؛ زیدان بعد از بازگشت، چقدر رئال را تغییر داد؟