مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی رونالدو

فراموش نکردن “معجزه سادگی” یا چرا نباید نابغه‌ها را تحت فشار بگذاریم؟

شماره پیراهن‌های تاریخی؛ شماره 9، پیراهن مهاجمان گلزن

روز پایانی فصل 02-2001 سری آ؛ روزی که اشک رونالدو درآمد