مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی رومن آبراموویچ

مالک جدید چلسی کیست و در استمفوردبریج به دنبال چیست؟

درباره مارینا گرانوفسکایا؛ دست راست آبراموویچ که دوست دارد در سایه باشد

چگونه آبراموویچ و چلسی به نماد چهره فاسد فوتبال تبدیل شدند

چگونه رابطه با پوتین به سقوط امپراطوری آبراموویچ منجر شد

چرا آبراموویچ مسئولیت “نظارت” بر چلسی را واگذار کرد و این چه معنایی دارد؟

با رسیدن به دو فینال؛ ریخت و پاش 260 میلیون یورویی آبراموویچ نتیجه داد

این جنگ روانی مورینیو نیست؛ لمپارد باید جام ببرد

چلسی و خریدهای  پرتعداد؛ بازگشت امپراطوری رومن آبراموویچ؟

چگونه کرونا به چلسی کمک کرد تا در بازار نقل و انتقالات یکه‌تازی کند