مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی روملو لوکاکو

آیا دوران شماره 9 کلاسیک سپری شده است؟

لوکاکو چه زمانی به مهاجم ایده‌آل چلسی تبدیل می‌شود؟

آنالیز: بازی لوکاکو در این سال‌ها چگونه تحول پیدا کرد و چطور به کار چلسی می‌آید

20 انتقال گران‌قیمت تاریخ فوتبال؛ آیا ارزش‌اش را داشتند؟

داستان روملو؛ نمی‌خواستم مادرم آن‌طور زندگی کند