مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی دیوید مویس

‌آیا واقعا سن در انتخاب مربیان فوتبال مهم است؟

تمرینات و دیدارهای پیش فصل چقدر اهمیت دارد؟

به بهانه هزارمین بازی دوران مربیگری؛ چگونه مویس بار دیگر “برگزیده” شد؟

چگونه منچستریونایتد بعد از فرگوسن به تیمی معمولی تبدیل شد

گزارش تحلیلی؛ تغییر مربیان لیگ برتر در فصل 20-2019 چه نتیجه‌ای داشت؟