مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی دیه‌گو مارادونا

فینال کوپا دل‌ری 1984؛ روزی که مارادونا جشن بیلبائو را به هم ریخت

چرا مارادونا تجسم “آرژانتینی بودن” است؟

چرا حکومتِ نظامی آرژانتین مانع انتقال مارادونا به انگلیس شد؟

مارادونا به روایت تصویر؛ 21 فریم از زندگی خدای فوتبال

ناگفته‌های زندگی دیه‌گو مارادونا؛ 60 سال درخشش، افتخار و جنجال

در کوچه‌های ناپل به دنبال مارادونا؛ دیه‌گو هنوز اینجاست

آنالیز پنج بازی از مارادونا؛ دون دیگو به روایت آمار