مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی دینو زوف

چگونه نسل طلایی دروازه‌بانی ایتالیا زیر سایه بوفون قرار گرفت

خاطرات شگفت‌انگیز جام‌جهانی: یادته کی به دینوزوف گل زد؟ (1974)