مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی جک گریلیش

چرا بازیکنان بیشتر از همیشه به “تصویر”شان در رسانه‌ها اهمیت می‌دهند؟

آنالیز: فصل اول جک گریلیش در سیتی؛ بهتر از چیزی که فکر می‌کنید

آنالیز فنی: چگونه گریلیش می‌تواند پازل تاکتیکی گواردیولا را تکمیل کند