مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی جو بایدن

جو بایدن و فوتبال؛ رئیس جمهور آمریکا یک نوشیدنی به بیزلی بدهکار است!