مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی جورج اورول

چرا نباید نظر جورج اورول در مورد فوتبال را  خیلی جدی گرفت

چرا جورج اورول از فوتبال متنفر بود؟