مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی جرارد پیکه

بارسا، تحقیر شده و خسته؛ وقت تغییر همین حالاست

نسل 87؛ وقتی لاماسیا با مسی، پیکه و فابرگاس به اوج رسید