مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی جام یوفا

چگونه بوردو با زیدان، لیزارازو و دوگاری، سقوط میلان را رقم زد