مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی تیم ملی ایتالیا

رنسانس ایتالیا با مانچینی؛ آسمان آتزوری آفتابی می‌شود

داستان توتو اسکیلاچی؛ تابستانی که ایتالیا یک قهرمان سیسیلی داشت

بهترین مربیان تاریخ به انتخاب فورفورتو؛ 2 تا 10

بهترین مربیان تاریخ به انتخاب فورفورتو؛ 11 تا 20

بهترین مربیان تاریخ به انتخاب فورفورتو؛ 71 تا 80

شماره پیراهن‌های تاریخی؛ شماره‌های 15 تا 23، غیرمعمول‌های جذاب

شماره پیراهن‌های تاریخی؛ شماره 10، پیراهن اَبَرستاره‌ها

چگونه نسل طلایی دروازه‌بانی ایتالیا زیر سایه بوفون قرار گرفت

شماره پیراهن‌های تاریخی؛ شماره 6، کلاب مدافعان میانی مطمئن

معنای دقیق اسپرتزاتورا یا چرا همه آندره‌آ پیرلو را دوست دارند؟