مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی تیمو ورنر

چگونه کرونا به چلسی کمک کرد تا در بازار نقل و انتقالات یکه‌تازی کند

مصاحبه با یولیان ناگلزمان؛ مربی‌ای که در خواب هم بر سر بازیکنانش داد می‌زند!