مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی تیری آنری

60 اسطوره تاریخ لیگ برتر؛ تیری آنری (1)

گفتگوی خواندنی با تیری آنری؛ چرا مربی شدم؟ شاید چون دیوانه‌ام!

شماره پیراهن‌های تاریخی؛ شماره‌های 13 و 14، پیراهن‌هایی برای گلزنان مادرزاد

داستان روملو؛ نمی‌خواستم مادرم آن‌طور زندگی کند