مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی تیاگو سیلوا

مصاحبه خواندنی فورفورتو با تیاگو سیلوا: من در زندگی هم قهرمان هستم

آنالیز بازی تیاگو سیلوا؛ ستاره برزیلی می‌تواند به خط دفاعی چلسی سر و سامان بدهد؟