مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی تاکتیک

آنالیز: چگونه “آندرلپ” به وظیفه مدافعان کناری اضافه شد

آنالیز: چرا “فاز دوم ضربات شروع مجدد” یک دردسر بزرگ برای تیم‌هاست؟

یادداشت تحلیلی؛ تحول تاکتیکی بزرگ بعدی در فوتبال چه خواهد بود؟

از اینیستا یاد بگیرید؛ چگونه حاکم میانه میدان باشیم

بازخوانی یک دیدار تاریخی؛ شبی که مورینیو، نوکمپ را ساکت کرد

توشاک و دستورالعملی که از شنکلی گرفت؛ چالش‌های یک مربی جوان

چگونه تحلیل داده‌ها به باشگاه‌ها کمک کرد بهتر خرید کنند

آنالیز: خط حمله؟ نه؛ خط دفاع، سیتی را قهرمان لیگ برتر کرد

سیمئونه از مربیگری می‌گوید؛ انجام دادن ماموریت غیرممکن

سوال برای مربی‌ها در روزهای کرونا؛ مارتون بوکووی چه کرد؟