مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی برزیل

مارادونا از پله بهتر است یا…بله، قهرمان‌ها هم سقوط می‌کنند

رونالدینیو؛ لبخندی که فوتبال را زیباتر کرد

داستان ادینیو؛ چگونه پسر پادشاه سر از زندان درآورد؟

رئیس جمهوری که جام قهرمانی را دزدید