مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی برد فریدل

دروازه‌بان در نقش سوپرمن؛ وقتی شماره یک گل می‌زند