مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی الکس فرگوسن

چگونه منچستریونایتد بعد از فرگوسن به تیمی معمولی تبدیل شد

هشدار به مربیان؛ تا 43 سالگی قهرمان نشوید، شاید دیگر از جام خبری نباشد!

هنر حضور در کنفرانس مطبوعاتی؛ چگونه مربیان از اتاق شکنجه، زنده خارج می‌شوند

تاثیر خوابیدن در عملکرد فوتبالیست‌ها؛ خوب بخواب و ستاره شو

ژن مربیگری موروثی نیست؛ آه، کجایی برادر؟!