مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی اتلتیکو مادرید

آیا بارسلونا قدر لوئیس سوارز را ندانست؟

آنالیز دیدار لایپزیش- اتلتیکو مادرید؛ چگونه یک جابجایی، تیم سیمئونه را زمین‌گیر کرد

مصاحبه با یولیان ناگلزمان؛ مربی‌ای که در خواب هم بر سر بازیکنانش داد می‌زند!

فوتبال علیه آلزایمر؛ چگونه خاطرات فوتبالی به بیماران کمک می‌کند؟

سیمئونه از مربیگری می‌گوید؛ انجام دادن ماموریت غیرممکن