مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی آندره‌آ پیرلو

پیرلو و اولین چالش مربیگری؛ او آماده است؟

چرا یوونتوس برای استفاده بهتر از رونالدو به مهاجم جدید نیاز دارد

آیا انتخاب پیرلو برای هدایت یوونتوس، تنها برای بازاریابی است؟

نگاهی به یک انتخاب غیرمنتظره؛ پیرلو، گواردیولای یوونتوس می‌شود؟

شماره پیراهن‌های تاریخی؛ شماره‌های 15 تا 23، غیرمعمول‌های جذاب

معنای دقیق اسپرتزاتورا یا چرا همه آندره‌آ پیرلو را دوست دارند؟