مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی آنتونیو کونته

هشدار به مربیان؛ تا 43 سالگی قهرمان نشوید، شاید دیگر از جام خبری نباشد!

بهترین مربیان تاریخ به انتخاب فورفورتو؛ 91 تا 100

آنالیز: بازگشت آرایش تیم‌های بزرگ به 100 سال قبل!