مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی آنتونیو کونته

اینتر و گروه تجاری سونینگ؛ ترکیدن حباب لیگ چین، چه تبعاتی برای نرآتزوری دارد؟

چرا اینترِ کونته این فصل هم هواداران را راضی نمی‌کند؟

آنالیز: تاکتیک‌های کونته از یوونتوس تا اینتر چگونه دچار تغییر شد

هشدار به مربیان؛ تا 43 سالگی قهرمان نشوید، شاید دیگر از جام خبری نباشد!

بهترین مربیان تاریخ به انتخاب فورفورتو؛ 91 تا 100

آنالیز: بازگشت آرایش تیم‌های بزرگ به 100 سال قبل!