مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی آلیسون بکر

آنالیز دربی مرسی‌ساید؛ چرا لیورپول نتوانست اورتون را شکست بدهد؟

آلیسون، فیرمینو و نقش مذهب در لیورپول و لیگ برتر