مطالب دارای کلمه‌ی کلیدی آریگو ساکی

هشدار به مربیان؛ تا 43 سالگی قهرمان نشوید، شاید دیگر از جام خبری نباشد!

درباره ریموند گوتالس؛ مسیح موعودِ مارسی

داستان یک شهر؛ چگونه پارما به خواهر هفتم فوتبال ایتالیا تبدیل شد

رئال مادرید دهه 1980؛ پنج قهرمانی پیاپی با “لا کینتا”ی جادویی

درباره گِگِن‌پرسینگ؛ چگونه پپ و کلوپ یک تاکتیک قدیمی را به اوج رساندند

داستان میلان 88؛ انقلاب تاکتیکی ساکی با لاله‌های نارنجی